pl en

Nasi Udziałowcy

Octava Property Trust (OPT) posiada obecnie czterech inwestorów. Inwestorem większościowym, będącym w posiadaniu ponad 90% kapitału, jest Elliott Associates, zaś pozostałe udziały są własnością Octava S.A. i podmiotów stowarzyszonych z zespołem zarządzającym.

Elliott Associates

Elliott zarządza dwoma funduszami o zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej: Elliott Associates, L.P. i Elliott International Limited, zarządzającymi aktywami o łącznej wartości ponad 33 mld USD. Elliott Associates, L.P. została założona w 1977 roku.

Octava SA

OCTAVA S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo był to fundusz typu „turn-around”, posiadający pakiety kontrolne w 34 spółkach z różnych sektorów. W 2004 roku OCTAVA rozpoczęła działalność w sektorze nieruchomości, jako aktywny inwestor finansowy. Od początku działania Octava S.A. wypłaciła blisko 600 mln zł swoim akcjonariuszom poprzez dystrybucję gotówki w formie skupu akcji bądź dywidend. Obecnie Octava S.A. inwestuje w instrumenty finansowe związane z nieruchomościami i posiada mały portfel aktywów będących w fazie deweloperskiej. 

Zespół zarządzający OPT

Zarówno Piotr Rymaszewski jak i Bogdan Kryca współpracują z Elliott i Octavą od niemal 20 lat i są - poprzez podmioty powiązane - inwestorami w Octava Property Trust.

© Copyright Property Oversight Services Sp. z o.o. 2024