pl en

O nas Nasza strategia

Nasza strategia opiera się na czterech elementach: 

Wypłata dywidendy

Dążymy do co-rocznej dystrybucji maksymalnej części środków pieniężnych pozyskanych z bieżącej działalności.

Aktywne i głębokie zaangażowanie w proces zarządzania portfelem

Jesteśmy aktywnym, zaangażowanym właścicielem, korzystającym z doświadczonego i profesjonalnego zespołu, odpowiedzialnego za prowadzenie i koordynację wynajmu, zarządzania i utrzymania naszych budynków. Mamy głęboką świadomość tego, że kluczem do generowania zrównoważonych przepływów pieniężnych są ścisła kontrola procesu wynajmu, efektywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym oraz nadzór nad kosztami operacyjnymi.

  1. Najem – zespół OAM bezpośrednio i pośrednio (ze wsparciem ze strony agentów) wdraża strategię najmu. Od lipca 2014 r. podpisaliśmy umowy najmu na ponad 54.000 m2 powierzchni.

  2. Zarządzanie nieruchomościami – zespół OAM aktywnie nadzoruje zewnętrznych zarządców każdej nieruchomości, a także ustala i nadzoruje wykonanie rocznych budżetów nieruchomości.

  3. Program konserwacji, napraw i fitout – zespół OAM bezpośrednio planuje i realizuje bieżące projekty inwestycji kapitałowych w celu utrzymania standardu każdej nieruchomości. Obowiązki w zakresie wykończenia i wyposażenia powierzchni, wynikające z umów najmu są również objęte rygorystyczną kontrolą i nadzorem kosztów przez zespół OAM.

Konserwatywna strategia inwestycyjna

Inwestujemy w nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria. Jesteśmy zainteresowani atrakcyjnie wycenionymi nieruchomościami, wynajętymi i wynajmowalnymi przy utrzymaniu realistycznych stawek najmu, tzn. stawek, które mają tendencję bardziej wzrostową niż spadkową po zakończeniu bieżących umów najmu.

Preferujemy nieruchomości atrakcyjnie zlokalizowanych, w dobrym stanie technicznym i Nieruchomości powinny się znajdować w sprawdzonych lokalizacjach komercyjnych, być w dobrym stanie technicznym oraz posiadać solidnych i wiarygodnych najemców.

Przekształcenie w polski fundusz REIT.

Octava Property Trust może przekształcić swoją formę działalności w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi dla funduszu REIT po przyjęciu przez Polskę odpowiednich przepisów REIT.

© Copyright Property Oversight Services Sp. z o.o. 2024